Tháng Một 2023 – Trang 5 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Một 2023

Thông báo về Workshop trải nghiệm “Dám bứt phá – Vượt qua giới hạn bản thân”

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐕𝐄̂̀ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐎̂̉ 𝐂𝐇𝐔̛́𝐂 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏 “ 𝐃𝐀́𝐌 𝐁𝐔̛́𝐓 𝐏𝐇𝐀́ – 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐐𝐔𝐀 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐇𝐀̣𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐇𝐀̂𝐍” Có khi nào… Bạn rất muốn làm một điều gì đó NHƯNG chưa “DÁM” hành động, vẫn thấy mình bâng khuâng và ngần ngại? Bạn muốn ĐÓN