Tháng Chín 2022 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Chín 2022

Đọc để có hy vọng

Ngày 27/9/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đọc để có hy vọng”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm thư viện định kỳ do Trung tâm CNTT-TT&HL