Kết quả tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 ngày 17 và 18/9/2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 ngày 17 và 18/9/2022

TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Lưu ý:
– Thí sinh thuộc đối tương ưu tiên đã được cộng 1 điểm vào môn Cơ bản.
– Thí sinh có thể đăng ký phúc khảo từ ngày 29/9 đến 10/10/2022 tại VP Khoa Sau đại học (P102-nhà A3).

>>> Tải mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây <<<