Thông báo về tọa đàm “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về tọa đàm “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ”

THÔNG BÁO VỀ TỌA ĐÀM KHOA HỌC

“Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ”

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, Thầy cô và các bạn sinh viên tham dự tổ chức Tọa đàm khoa học “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ”, sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2023).

Tọa đàm khoa học này là hoạt động thuộc Dự án “Khai thác nguồn học liệu mở của Mạng lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến (OPEN) trong giảng dạy tiếng Anh và đào tạo giáo viên ngoại ngữ” được Văn phòng tiếng Anh khu vực – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội (RELO Vietnam) tài trợ, gọi tắt là Dự án DOOR.

Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 8:00 – 11:30 ngày 1/10/2022 (Thứ Bảy)

Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Tầng 1, tòa Nhà ULIS -Sunwah, Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Zoom ID:  818 9164 0381    Passcode: unc2023

Thành phần:

* Tham dự trực tiếp: Ban tổ chức, khách mời, thành viên Dự án DOOR, thành viên Cộng đồng chuyên môn 3T CoP, lãnh đạo các Khoa Đào tạo và Bộ môn, cán bộ phụ trách nghiên cứu khoa học các tổ bộ môn và các giảng viên đăng ký.

* Tham dự trực tuyến: Giáo viên tổ ngoại ngữ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (CNN); giáo viên tổ ngoại ngữ Trường THCS Chuyên ngoại ngữ. (UMS); giảng viên các Khoa đào tạo; sinh viên hệ sư phạm năm thứ 3 và năm thứ 4 thuộc tất cả các Khoa Đào tạo (bắt buộc) và các sinh viên quan tâm khác

Diễn giả:

1. Dr. Marshall G. Jones, Winthrop University – Hoa Kỳ;

2. Ông Lê Trung Nghĩa, chuyên gia về học liệu mở

và các báo cáo viên khách mời cùng các thành viên Dự án DOOR.

Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/ToadamDoor

Trân trọng kính mời!