TUẦN 13 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 13 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 26/9/2022  
10:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp triển khai tổ chức Toạ đàm “Khai thác và phát triển học liệu mở trong giảng dạy ngoại ngữ”.  Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức Hội thảo UNC2023 theo Quyết định 1485/QĐ-ĐHNN ngày 25/7/2022, lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN, thành viên 3TCOP. 
14:00 – 16:00, tại P.410, A1 PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai công tác xếp lớp cho sinh viên QH.2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách khóa QH.2022 của các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, các khoa/bộ môn đào tạo chính quy. 
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn sử dụng phần mềm Kiểm định chất lượng. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, lãnh đạo và cán bộ phụ trách các đơn vị: Trường THPT CNN, Trường THCS Ngoại ngữ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng. 
14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CT Công đoàn), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Đức Trung (K.NN&VH Trung Quốc), Nguyễn Thị Thuỳ Linh (THPTCNN), Đoàn Thị Hồng Hải (VPĐU). 
15:30 – 17:00, tại P.208, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp Ban Tuyên giáo Đảng ủy. Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Phạm Đình Lượng, Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT),  Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST). 
THỨ BA, 27/9/2022  
8:30 – 10:00, tại P.201, A1 PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo P.ĐT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV. 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1 PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo P.CT&CTHSSV về triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV. 
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, diễn tập cho cán bộ, học sinh, sinh viên về công tác PCCC năm học 2022 – 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Tuấn Anh (P.QT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (TT.ĐMST). 
14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm triển khai dự án SILKEN tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT). 
THỨ TƯ, 28/9/2022  
08:30 – 10:00, tại P.201, A1 PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Lý Thái Tổ.  Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: K.ĐT&BDNN, K.TA, TT.CNTT-TT&HL; ông Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV). 
10:00 – 11:30, Zoom Meeting và tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.   Thànhphần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng uy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.  
14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Lâm Quang Đông họp Ban tổ chức Hội thảo IGRS dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách K.SĐH; thành viên BTC Hội thảo theo quyết định của Hiệu trưởng. 
15:45 – 17:30, Zoom Meeting PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp tự đánh giá Trường THPT CNN. Thành phần tham dự: Giám đốc TT.ĐBCL, toàn thể thành viên Hội đồng tự đánh giá trường THPT CNN theo Quyết định số 1783/QĐ-ĐHNN ngày 22/11/2021 của Hiệu trưởng. 
THỨ NĂM, 29/9/2022  
8:30, tại P.301, A1 và các đơn vị trong toàn Trường PHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra công tác phòng cháy – chữa cháy tháng 9/2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Đinh Quang Bình, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Văn Phương (P.QT), Trịnh Văn Tiệp (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Hoàng Giang (UMS), Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT). 
THỨ SÁU, 30/9/2022  
10:00 – 11:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng – điện nước (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT). 
THỨ BẢY, 01/10/2022  
CHỦ NHẬT, 02/10/2022  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

Từ ngày 19/9/2022 đến 02/10/2022: Hiệu trưởng tham gia đoàn công tác của ĐHQGHN làm việc tại Trường Đại học Indiana University trong khuôn khổ dự án Đổi mới GDĐH Việt Nam (PHER). Hiệu trưởng ủy quyền cho PHT. Nguyễn Xuân Long giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng trong thời gian trên.