Tháng Mười Một 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

Sổ tay sinh viên

Cuốn “Sổ tay sinh viên” được biên soạn để giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất có được những thông tin thực sự cần thiết và bổ ích cho toàn bộ quá trình học tập của mình tại Trường