Họp triển khai Hội thảo Quốc gia 2017 và Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2016 – 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Họp triển khai Hội thảo Quốc gia 2017 và Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2016 – 2017

Ngày 29/11/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho Hội thảo Quốc gia 2017 và Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2016 – 2017.

Do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long chủ trì, cuộc họp có sự tham gia của PGS. TS. Lâm Quang Đông – Trưởng phòng KHCN, PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân – Phó Trưởng phòng KHCN, lãnh đạo và trợ lý NCKH các đơn vị.

2016-11-29_21-27-13

Mở đầu cuộc họp, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã nhấn mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ là một trong những hoạt động nổi bật của Nhà trường, được tiến hành thường xuyên và liên tục. Công tác này được chú trọng đã góp phần nâng cao uy tín của Nhà trường. Trong các hoạt động liên quan đến khoa học công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ thì Hội thảo Quốc gia thường niên và Hội nghị NCKH sinh viên là tiêu biểu nhất, thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo công chúng.

Phần đầu cuộc họp xoay quanh Hội thảo Quốc gia 2017 với chủ đề “Nghiên cứu & Giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Dự kiến diễn ra vào 7/4/2017, hội thảo được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học  trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Hiện hội thảo đã được nhiều giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự.

2016-11-29_21-27-33

Đầu tiên, PGS. TS. Lâm Quang Đông đã trình bày tiến độ chuẩn bị cho Hội thảo Quốc gia 2017. Theo đó, các công tác chuẩn bị về nội dung, nhân lực, cơ sở vật chất cũng đang được các bộ phận liên quan tích cực triển khai.

Các thành viên cũng đã đưa ra nhiều đề xuất góp ý để công tác chuẩn bị cho hội thảo diễn ra thuận lợi, kịp tiến độ. Những đóng góp này đều đã được Ban tổ chức ghi nhận và xem xét.

Sau đó, cuộc họp chuyển sang thảo luận về Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2016 – 2017. Trong năm học 2016 – 2017, đã có tổng cộng 201 công trình khoa học sinh viên được đăng ký. Trong đó tiêu biểu là các khoa NN&VH Nhật Bản (53 công trình), NN&VH Nga, NN&VH Hàn Quốc (đều 28 công trình), NN&VH Trung Quốc (22 công trình), NN&VH Đức (21 công trình)… Đây là những con số nổi bật, thể hiện đam mê khoa học công nghệ của sinh viên trường.

2016-11-29_21-27-54

Tiếp theo, các thành viên tham dự cuộc họp cũng đã tiến hành trao đổi về các vấn đề xung quanh tổ chức NCKH sinh viên. Nhiều ý kiến sôi nổi đã được đưa ra, đóng góp tích cực về các vấn đề như hình thức, nội dung, chế độ, quy trình tổ chức và thời gian thực hiện công trình NCHK sinh viên… Qua đó cho thấy rõ NCKH sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng của quá trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

2016-11-29_21-28-05

Tổng kết cuộc họp, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã đưa ra các nội dung, hoạt động cần triển khai trong thời gian sắp tới là: Đẩy mạnh phổ biến thông tin về Hội thảo Quốc gia 2017 và Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2016 – 2017 đến các đơn vị, Thống nhất hình thức tổ chức phù hợp, Tăng cường vai trò lãnh đạo và trợ lý của Phòng KHCN tới các khoa, Tổ chức tuyên dương các đơn vị thực hiện công tác NCKH sinh viên tốt, Thống nhất đề xuất kinh phí tổ chức NCKH, Sát sao sử dụng Quỹ Khoa học trẻ, Ban hành các tài liệu quy chuẩn về Hội thảo Quốc gia và Hội nghị NCHK sinh viên, Giảm thiểu thủ tục hành chính công nhận đề tài cấp cơ sở và đặc biệt là Tích cực đề xuất đề tài NCKH.

Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media