Sổ tay sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Sổ tay sinh viên

Cuốn “Sổ tay sinh viên” được biên soạn để giúp các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất có được những thông tin thực sự cần thiết và bổ ích cho toàn bộ quá trình học tập của mình tại Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Download danh sách bến tàu nhà ga ở HN

Download danh sách bệnh viện ở HN

Download danh sách nhà sách lớn ở HN

Download danh sách thư viện HN

Download danh sách Website cần thiết