Tháng Mười Một 2016 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

Thông báo về tổ chức hội thảo quốc tế “Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mê Kông”

“Diễn đàn các nhà lãnh đạo nữ của Chương trình sáng kiến hạ nguồn sông Mê Kông” là một sự kiện quy mô được Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và Chương trình Sáng kiến Hạ nguồn sông Mê

Biểu mẫu Sinh Viên

SV chọn biểu mẫu cần sử dụng, điền thông tin đầy đủ vào các mục trong đơn và nộp cho cán bộ phụ trách tại phòng 106 nhà A1; Sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên khi đi xin xác nhận; Kết quả xác