Trường Đại học Ngoại ngữ tích cực chuẩn bị cho việc xuất bản tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ tích cực chuẩn bị cho việc xuất bản tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài

Ngày 29/11/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp liên quan đến hoạt động xuất bản tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài.

Tham dự cuộc họp có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Xuân Long – Phó Hiệu trưởng, GS. Nguyễn Hòa – Chủ tịch Hội đồng KHĐT, PGS. TS. Lâm Quang Đông – Trưởng phòng KHCN, PGS. TS. Đỗ Hoàng Ngân – Phó Trưởng phòng KHCN, ThS. Lê Thị Khánh Trang – Trưởng phòng KHTC.

30-11-2016-10-28-08-sa

Cuộc họp diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực đóng góp

Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài nằm trong kế hoạch xây dựng và hình thành một tạp chí khoa học chuyên biệt về nghiên cứu nước ngoài với tư cách là một tạp chí độc lập trực thuộc của Trường Đại học Ngoại ngữ có nội dung xoay quanh giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Tạp chí được thành lập theo đúng chủ trương phát triển hệ thống tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, việc thành lập Tạp chí với dự kiến 6 số xuất bản/năm, dung lượng 120-200 trang/số cũng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ của trường tích cực công bố nhiều hơn nữa, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm, công trình khoa học của cán bộ toàn trường, và nâng cao uy tín, vị thế chung của trường về KHCN. Đây là một dự án về KHCN được Nhà trường đầu tư và đang tích cực chuẩn bị.

30-11-2016-10-28-22-sa

PGS. TS. Lâm Quang Đông trình bày về tiến độ xuất bản tạp chí

Mở đầu cuộc họp, PGS. TS. Lâm Quang Đông đã thay mặt Phòng KHCN trình bày báo cáo tiến độ trong việc chuẩn bị để ra mắt, xuất bản tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài. Ông đã trình bày cụ thể những công việc đã thực hiện được cũng như những nhiệm vụ cần triển khai tiếp trong thời gian tới. Theo đó, sau thời gian tích cực làm việc, nội dung của số 1 tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài đã dần hoàn thiện. Các công tác chuẩn bị liên quan như nhân sự, cơ sở vật chất,… cũng đã được tiến hành chu đáo.

30-11-2016-10-28-31-sa

Sau đó, các thành viên đã tiến hành trao đổi và thảo luận về định hướng định hướng phát triển của tạp chí cũng như những công việc dự kiến cần thực hiện để ra mắt số đầu tiên. Nhiều đóng góp, đề xuất đã được đưa ra với mong muốn xây dựng nên một tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế.

30-11-2016-10-28-39-sa

Tổng kết buổi làm việc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị ra mắt tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài của Phòng Khoa học Công nghệ. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh các nội dung cần chú ý đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới là: Tiếp tục nhanh chóng tiến hành các bước cuối cùng để cho ra mắt tạp chí trong tháng 1/2017; Chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị để vận hành tạp chí; Rà soát và chuẩn bị về mặt nhân sự; Trong định hướng phát triển tạp chí trong giai đoạn đầu, coi tạp chí như một đơn vị độc lập trực thuộc trường, nhìn xa hơn là trở thành một tạp chí uy tín quốc tế; Đề xuất thay đổi Quy chế chi tiêu nội bộ và Chuẩn bị về tài chính cần thiết theo lộ trình.

Dự kiến tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài sẽ ra mắt số đầu tiên vào tháng 1 năm 2017.

Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media