Tháng Mười Một 2016 – Trang 5 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

Trường Đại học Ngoại ngữ hoàn thành đánh giá chất lượng đồng cấp 2 chương trình đào tạo Ngôn ngữ Pháp và Ngôn ngữ Trung Quốc

Từ 15-17/11/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình đánh giá chất lượng đồng cấp 2 chương trình đào tạo Ngôn ngữ Pháp và Ngôn ngữ Trung Quốc. Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ