[VTV-Chuyển động 24h] Tuyển sinh Chuyên Ngoại ngữ 2017 theo hình thức đánh giá năng lực – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[VTV-Chuyển động 24h] Tuyển sinh Chuyên Ngoại ngữ 2017 theo hình thức đánh giá năng lực

Trong đợt tuyển sinh 2017, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện thi theo hình thức đánh giá năng lực. Đây là hình thức hoàn toàn mới được Nhà trường đưa ra nhằm phù hợp với chương trình giáo dục hiện nay.

Chương trình Chuyển động 24h của VTV đã thực hiện một phóng sự ngắn về nội dung này.