Tuyển sinh Chuyên Ngoại ngữ 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tuyển sinh Chuyên Ngoại ngữ 2017

Thông báo tổ chức nhập học hệ chuyên, nhận đơn phúc khảo & thông tin tuyển sinh hệ không chuyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ 2017

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2017, Hội đồng tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo: 1. Nhập học hệ chuyên: Thí sinh trúng tuyển