TUYỂN SINH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TUYỂN SINH

Thông tin giới thiệu về các CTĐT ngành Sư phạm

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong đào tạo ngành sư phạm ngoại ngữ. Trường đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có phẩm chất đạo đức tốt, khả năng thích