[Clip] Bài hát truyền thống: Về đây mái trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Bài hát truyền thống: Về đây mái trường

Bài hát truyền thống của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội “Về đây mái trường” được tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên thể hiện trong Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.