(Video) Review về Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN của Schannel – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Video) Review về Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN của Schannel

Các bạn hãy đón xem để xem các bạn trường khác có cái nhìn như thế nào khi đến ULIS nhé.