[Giới thiệu] Môn học Tư duy Sáng tạo và Khởi nghiệp – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Giới thiệu] Môn học Tư duy Sáng tạo và Khởi nghiệp

Đây là một môn học rất bổ ích cho sinh viên, giúp các em có được những tư duy đổi mới, tích lũy các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21:

– Tiếp nhận và phân tích thông tin
– Giao tiếp hiệu quả
– Sáng tạo
– Linh hoạt và thích ứng
– Hợp tác
– Tư duy đa chiều và giải quyết vấn đề

Tất cả sẽ có trong “TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP”: