20192020.tuan08 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20192020.tuan08

Từ ULIS bước ra thế giới

Bốn năm học tập tại Khoa NN&VH Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là bốn năm của khát vọng tuổi trẻ, bốn năm của hoài bão và bốn năm để trưởng thành. Hãy cùng đọc để tìm hiểu quá trình bước ra