[Video] Mùa tri ân “cách mặt nhưng không cách lòng” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội