[Clip] Thầy cô trong Ulisers là… – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Thầy cô trong Ulisers là…

Những thầy cô của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã dẫn dắt, là kim chỉ nam cho bao nhiêu thế hệ sinh viên, học viên. Sau khi ra trường, ai cũng nhớ về những giáo viên của mình với một cái nhìn trìu mến, rất đỗi thương yêu.

“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng nở cho đời ngàn vạn đóa hoa tươi…”

Hãy xem clip dưới đây để biết với các sinh viên, cựu sinh viên ULIS nghĩ như thế nào về các thầy cô trong trường nhé!