20212022.tuan21 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan21

Đề án Ba Vì: kết quả ý nghĩa, chuyển biến tích cực, hướng tới tương lai

Là một cơ sở đào tạo bậc đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn nhận thức rõ ràng vai trò của nhà trường với cộng đồng và xã hội. Điều đó được thể hiện qua biểu tượng logo của Nhà trường với ba ngôi sao tượng trưng cho 03 chức năng của cơ sở giáo dục đại học, là:

Tổ chức tập huấn trực tuyến phương pháp Dạy – Học: Sử dụng công nghệ để trao quyền cho học sinh trong lớp học Tiếng Anh ứng dụng 2 công cụ Sway và Flip Grid cho giáo viên tham gia Đề án Ba Vì 2021

Ngày 14/11/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức tập huấn trực tuyến phương pháp Dạy – Học: Sử dụng công nghệ để trao quyền cho học sinh trong lớp học Tiếng Anh ứng dụng 2 công cụ Sway và Flip Grid cho giáo viên tham gia Đề án Ba Vì 2021.