ULIS trong tôi – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ULIS trong tôi

Vào ULIS mới biết…

Vào U rồi mới biết… Vào U rồi mới biết, ngôi trường này lại sở hữu không gian rộng lớn đến vậy. Còn nhớ, mới ngày nào đi nhập học, mình bị lạc tận sang Sư Phạm – bác hàng xóm của U, lúc đó