(Video) 10 sự kiện và thành tựu nổi bật của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội