(Video) Mẫu hồ sơ thực tập của bạn Nguyễn Thùy Linh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội