Vài nét về Chi bộ Phòng HCTH-HTPT – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Chi bộ Phòng HCTH-HTPT

Chi bộ Phòng HCTH-HTPT là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

1.Giới thiệu chung:

Chi bộ Phòng HCTH-HTPT là chi bộ ghép, gồm đảng viên của 02 Phòng: Hành chính Tổng hợp và Hợp tác Phát triển. Đến nay, tổng số đảng viên trong chi bộ là 12 (trong đó có 09 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị).

2.Kết quả hoạt động nổi bật giai đoạn 2017-2019:

Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã phối hợp tổ chức cho toàn thể đảng viên và CBVC, người lao động của Phòng HCTH, HTPT tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của cấp trên, nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện về các chủ trường đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Phổ biến kế hoạch nhiệm vụ các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 của Nhà trường và của đơn vị tới toàn thể đảng viên và CBVC, người lao động trong đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện. Kịp thời thông báo các quy định, hướng dẫn mới của Trường, và của Đại học Quốc gia Hà Nội để cán bộ biết và thực hiện.

  – Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công bằng và công khai trong đơn vị. Luôn luôn lắng nghe các ý kiến góp ý của quần chúng, đảng viên, có ý thức tiếp thu để kịp thời rút kinh nghiệm.

  – Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Xây dựng phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp và môi trường thân thiện”.

   – Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Kết quả thực hiện: Toàn thể đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất, tư cách đạo đức của người đảng viên. Có tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Đảng viên trong chi bộ có tinh thần học tập, nâng cao trình độ; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, trong nhiệm kỳ 2017-2019, Chi bộ Phòng HCTH-HTPT đã xây dựng và củng cố khối đoàn kết thống nhất, động viên đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra và nhiệm vụ được cấp trên giao, cụ thể:

a)Phòng Hợp tác và Phát triển:

Hợp tác phát triển quốc tế:

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định về hợp tác phát triển, đảm bảo công tác quản lý người nước ngoài, an ninh đối ngoại theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác HTPT. Thực hiện các định hướng HTPT đã được Đảng ủy và Ban Giám hiệu thông qua theo hai hướng từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.

Duy trì mở rộng và phát triển các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước phục vụ hiệu quả, thiết thực hoạt động đào tạo, hoạt động KHCN, công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất và góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường.

Đã ban hành 03 quy trình về công tác hợp tác phát triển, hướng dẫn các đơn vị cùng phối hợp thực hiện: Quy trình về quản lý và tổ chức hội thảo quốc tế, tọa đàm bồi dưỡng chuyên môn có yếu tố quốc tế; Quy trình về quản lý và hỗ trợ sinh viên quốc tế và Quy trình về quản lý và hỗ trợ chuyên gia nước ngoài.

Thiết lập và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác mới, ký kết 46 biên bản thỏa thuận, biên bản ghi nhớ với các Trường Đại học, cơ quan tổ chức quốc tế của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Đức, Pháp, Singapore… Nội dung các văn bản hợp tác tập trung vào các lĩnh vực về trao đổi giáo viên, sinh viên, hợp tác NCKH và đào tạo, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi thông tin tài liệu, đặc biệt trong 2 năm qua, số lượng thỏa thuận hợp tác về chương trình thực tập cho sinh viên tại Nhật bản gia tăng đáng kể.

Trong 2 năm, tiếp đón 124 lượt đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc và trao đổi hợp tác (64+60). Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch và báo cáo các đoàn vào, đoàn ra. Có chương trình và kế hoạch làm việc có hiệu quả với những nội dung cụ thể với các đoàn nước ngoài đến làm việc.

Số lượng giáo viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, giảng dạy ngắn hạn cho các lớp bồi dưỡng, hội thảo, các chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học ngày càng tăng. Trong 2 năm đã có 52 (17 +35) lượt GV nước ngoài giảng dạy dài hạn và 81( 27 + 54) lượt chuyên gia đến làm việc và giảng dạy ngắn hạn cho tất cả các khóa học.

Tiếp nhận 368 (175 + 193) sinh viên quốc tế các hệ đào tạo: ngắn hạn, đại học chính qui, học viên cao học và tiến sĩ. Các sinh viên học trao đổi và học tập ngắn hạn chủ yếu đến từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nga…. Đặc biệt trong đó có cán bộ an ninh cảnh sát nước ngoài đến từ Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc học tập khóa bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.  

Chấp hành đầy đủ các quy định về thủ tục xuất nhập cảnh và các quy định của pháp luật về công tác hợp tác quốc tế. Hoàn thành tốt công tác cấp giấy phép lao động cho chuyên gia công tác tại trường.

Phối hợp với các đối tác nước ngoài, tổ chức cho sinh viên của Trường đi thực tập, học tập tại các nước có thứ tiếng mà sinh viên đang theo học. Trong 02 năm học, đã có 240 sinh viên của Trường được nhận học bổng đi học tập, trao đổi, giao lưu văn hóa tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, CHLB Đức, CHLB Nga, 106 sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản.

Nhằm mở thêm các ngoại ngữ mới, Trường đã ký kết thỏa thuận và tiếp nhận giảng viên bản ngữ sang giảng dạy tiếng Italia và Tây Ban Nha cho sinh viên và cán bộ trong Trường.

Phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là các sự kiện: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/3/2018 với sự tham gia của Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và nhiều Đại sứ các nước đến tham dự. Đón tiếp Đại sứ Australia và Đại sứ Nhật Bản đến thăm và nói chuyện với sinh viên của Trường; Tọa đàm về hoạt động giảng dạy tiếng Anh với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Bà Marie Royce.

Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế có qui mô lớn One Asia Conviention 2018, Hội thảo về Khảo thí AALA 2019 và là đầu mối xin phép các cơ quan hữu quan về thủ tục tổ chức 4 Hội nghị, hội thảo quốc tế mỗi năm.

Chuẩn bị và tổ chức tốt cho các đoàn cán bộ đi công tác ở nước ngoài theo lời mời của các đối tác và theo nhu cầu mục đích của chương trình đào tạo. Đã tổ chức 13 đoàn lãnh đạo và cán bộ Trường đi công tác nước ngoài tại: Nga, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Ốtxtralia và đoàn cán bộ tham gia bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản (SUN 2).

Hợp tác phát triển trong nước:

Thực hiện chương trình hợp tác với Tổng cục Hải quan, tổ chức thành công hai khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ viên chức của Tổng cục Hải quan kéo dài trong khoảng 03 tháng: giai đoạn 1 học tại ĐHNN, giai đoạn 2 học tại ĐH Deakin – Ốtxtralia.

Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương như Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa trong việc đào tạo cử nhân văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học, tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên, sinh viên và tổ chức các lớp bồi dưỡng PPGD tiếng Anh bậc tiểu học và trung học cơ sở. 

b)Phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý hành chính theo hướng khoa học, hiệu quả, chuyên nghiệp. Đơn giản hóa và công khai các quy trình, thủ tục quản lý văn thư, lưu trữ: Quy định về quản lý các văn bản hành chính qua hệ thống VNU Eoffice, Quy chế làm việc, Quy định về công tác văn thư- lưu trữ, Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô, Quy định về quản lý phòng họp.

Phòng HCTH làm tốt công tác triển khai phần mềm mới VNU –Eoffice. Phần mềm điều hành tác nghiệp đã trở thành công cụ điều hành, tiết kiệm văn phòng phẩm, nâng cao hiệu quả xử lý văn bản. Tuy nhiên, đôi khi phần mềm còn trục trặc, tốc độ xử lý văn bản còn chậm.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2017-2019, Phòng HCTH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn giản hóa các thủ tục cải cách hành chính. Năm 2018, Phòng làm đầu mối biên soạn và trình Hiệu trưởng ký ban hành 03 quyết định quan trọng trong việc Hiệu trưởng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường THPT CNN, 08 trưởng Phòng, 02 trưởng Khoa và 03 Giám đốc Trung tâm trực thuộc. Năm 2019, Phòng HCTH làm đầu mối xây dựng Đề án và triển khai Bộ phận hành chính Một cửa cho cán bộ. Sau gần 06 tháng thực hiện đã có 2767 thủ tục được giải quyết.

Làm tốt công tác tham mưu, công tác tổng hợp, hoàn thành tốt việc đầu mối xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học của Nhà trường, xây dựng báo cáo công tác quý, báo cáo tổng kết năm học, lịch công tác, kịp thời ra các kết luận Hội nghị giao ban công tác quý và các cuộc họp chuyên đề. Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác thống kê, công tác công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN đúng yêu cầu và thời hạn.

Quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác phục vụ: công tác lễ tân, quản lý các phòng họp tại Nhà A1, công tác thông tin liên lạc, thư báo; điều động và vận hành xe phục vụ Ban Giám hiệu và các hoạt động của Nhà trường đạt kết quả cao.

Trong hai năm qua, Phòng HCTH  đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Về lãnh đạo công tác đoàn thể:

Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn triển khai các hoạt động; Giúp công đoàn chủ động lập kế hoạch và triển khai thực hiện các cuộc vận động, các hoạt động phong trào được phát động trong toàn Trường. Công đoàn 2 đơn vị làm tốt công tác thăm hỏi, bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên trong đơn vị. Tổ chức cho Công đoàn viên đi tham quan nghỉ mát vào dịp hè, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của cấp trên. Công đoàn đã thực hiện tốt công việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chủ động thăm hỏi ốm đau, động viên kịp thời đối với cán bộ, nhân viên, tứ thân phụ mẫu,…

Công đoàn hai đơn vị là những Tổ công đoàn có tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả thi đua: Trong 2 năm, có 07 công đoàn viên được tặng Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN; 01 công đoàn viên được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 03 công đoàn viên được tặng Danh hiệu “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ thống nhất về chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, các quy chế, quy định của đảng bộ.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, nội dung được thảo luận kỹ, đảng viên phát huy tinh thần phê và tự phê bình trong mọi mặt công tác; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của chi bộ; động viên, khuyến khích các đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt hai chiều và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Các đảng viên luôn gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, được quần chúng trong hai đơn vị tín nhiệm; các đảng viên luôn pháp huy vai trò trung tâm đoàn kết, góp phần đưa đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác phát triển đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Chi bộ đã kiên trì bồi dưỡng quần chúng ưu tú để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết quả, chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên mới (vượt chi tiêu 1 đảng viên).

Trong 2 năm 2017, 2018, Chi bộ P. HCTH-HTPT đều đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ;