Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN: Những chặng đường phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN: Những chặng đường phát triển

Mục tiêu hành động của Đảng bộ và Nhà trường không thay đổi trong suốt hơn nửa thế kỷ qua là đào tạo cán bộ ngoại ngữ có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song, ở mỗi thời kỳ, mục tiêu này có những đặc điểm riêng gắn chặt với yêu cầu phát triển của xã hội nói chung và của Ngành giáo dục nói riêng.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ, có thể thấy nổi bật lên các thời kỳ lớn như sau:

Thời kỳ 1955 – 1958: Lịch sử Đảng bộ trường cán bộ Ngoại ngữ Bạch Mai (Khu học xá Trung ương), gồm các tổ đảng được thành lập dưới sự phụ trách của đồng chí Trần An – Phó bí thư chi bộ lâm thời.

Thời kỳ 1958 – 1967: Bốn phân khoa Nga văn, Anh văn, Trung văn và Pháp văn trở thành 4 phân khoa Ngoại ngữ của trường Đại học sư phạm Hà Nội. Lịch sử đảng bộ nhà trường gắn với lịch sử Đảng bộ trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên thăm cơ sở vật chất ban đầu khi Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội mới được thành lập, tháng 8 năm 1967

Thời kỳ 1967 – 1975: Ngày 14/8/1967, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định số 128/CP thành lập trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Giai đoạn này, Trường vừa sơ tán, xây dựng cơ sở ban đầu, vừa tiến hành đào tạo giáo viên Ngoại ngữ phục vụ yêu cầu phát triển Ngoại ngữ và công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thời kỳ 1975 – 1993: Đảng bộ đổi mới phương thức lãnh đạo Nhà trường, tạo dựng các điều kiện thực hiện hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học thời kỳ mới.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Minh Hạc trao Cờ luân lưu Đơn vị tiên tiến xuất sắc cho Nhà trường năm học 1991-1992

Thời kỳ từ 1994 đến nay: Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường đi vào ổn định, có nhiều đóng góp cho xã hội và cho Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, xứng đáng là một trong những thành viên đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội và từng bước hòa nhập vào khu vực và thế giới.

Hội nghị Công chức, Viên chức và Tổng kết năm học 2018-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

Trường trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. Trường phát triển theo định hướng nghiên cứu.

Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.