Buổi sinh hoạt chi bộ mẫu của Chi bộ Khoa tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Buổi sinh hoạt chi bộ mẫu của Chi bộ Khoa tiếng Anh

Ngày 20/10/2021 đã diễn ra buổi sinh hoạt chi bộ mẫu của Chi bộ Khoa tiếng Anh theo hình thức trực tuyến.

Tham dự có các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của các chi bộ trong toàn Đảng bộ và toàn thể Đảng viên Khoa tiếng Anh.

Buổi sinh hoạt mẫu nhằm để các chi bộ học hỏi, tham khảo khi tiến hành sinh hoạt cho chi bộ mình.

Phần đầu là hoạt động thông tin về tình hình đảng viên của chi bộ.

Đã có 4 báo cáo được trình bày nhằm phổ biến, quán triệt tình hình thế giới, trong nước và chủ trương, định hướng, hoạt động của Đảng bộ các cấp, chi bộ.

Báo cáo 1: Các văn bản chính sách nổi bật

Báo cáo 2: Phổ biến các nội dung chính trong nghị quyết Đảng ủy

Báo cáo 3: Công tác chuẩn bị cho hoạt động đào tạo đầu năm của Khoa và của Trường

Báo cáo 4: Các hoạt động dạy và học của Bộ môn

Phần cuối chương trình là trao đổi, thảo luận hoạt động của chi bộ.

Đồng chí Đỗ Tuấn Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ ĐHQGHN, Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ đánh giá cao sự đổi mới sáng tạo, nội dung buổi sinh hoạt cũng như trong các hoạt động của chi bộ Khoa Tiếng Anh. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra các gợi ý, chỉ đạo về sinh hoạt chi bộ cho Chi bộ Khoa Tiếng Anh và các chi bộ khác trong trường, trong đó nhấn mạnh phải chú ý đến sự đổi mới.

Bí thư Đảng bộ tặng hoa đại diện cán bộ nữ nhân dịp 20/10.

ULIS Media