Vài nét về Chi bộ Phòng Quản trị – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Chi bộ Phòng Quản trị

Chi bộ Phòng Quản trị là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

1.Giới thiệu chung:

Chi bộ Quản trị là Chi bộ ghép gồm 2 đơn vị: Phòng Quản trị và Trung tâm PTNL.

Phòng Quản trị: Là đơn vị có số lượng cán bộ, nhân viên đông (hiện tại là 41 người, trong đó có 16 đồng chí là đảng viên, chiếm tỷ lệ 39%) đang làm việc ở nhiều khu vực khác nhau, công việc của Phòng có tính đặc thù riêng, các nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch chiếm khoảng 60%, còn lại là nhiệm vụ ngoài kế hoạch, đột xuất, một số bộ phận phải làm việc ngoài giờ, theo ca ở các vị trí khác nhau.

Trung tâm Phát triển Nguồn lực: Trung tâm PTBL gồm 5 người (trong đó có 2 đồng chí là đảng viên, chiếm tỷ lệ 40%). Với nhiệm vụ chính là tham mưu cho Hiệu trưởng công tác khai thác cơ sở vật chất của Nhà trường sau khi hệ thống cơ sở vật chất này đã được sử dụng, thực hiện xong các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường nhằm tối ưu hoá công năng sử dụng của tài sản, tăng nguồn thu sự nghiệp bổ sung và tái đầu tư nguồn lực về cơ sở vật chất.

2.Kết quả hoạt động nổi bật giai đoạn 2017-2019:

 a)Công tác phục vụ đào tạo:

*Về Cơ sở vật chất:

Thực hiện phối hợp với các đơn vị liên quan và triển khai  các dự án đã được phê duyệt: Dự án sơn, cải tạo Nhà B3, cải tạo nâng cấp khu WC A2, B2, B3, C3; Cải tạo khu trục vệ sinh cũ B2 thành các phòng học; Cải tạo phòng 201 B3 thành KHÔNG GIAN SINH HOẠT CHUNG cho cán bộ, giáo viên; Cải tạo tầng 2 Khu LHTT thành KHÔNG GIAN SINH HOẠT CHUNG cho sinh viên; Phá dỡ nhà xe CNN thành không gian hoạt động cho HSSV; Sơn mặt ngoài Nhà A2; Cải tạo tầng 1 Nhà A2; cải tạo tầng 6 Nhà A1 phục vụ cho hoạt động Trường THCS Ngoại ngữ; Thực hiện cải tạo, sửa chữa nhỏ phát sinh và thường xuyên theo giấy báo hỏng của các đơn vị trong Trường; Phối hợp với các đơn vị tài trợ trong việc cải tạo, chỉnh trang toàn bộ khoa NNVH Pháp; Chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thành tổng thể quy hoạch trường giai đoạn 2016-2021; Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành cải tạo hệ thống thoát nước thải tại trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai dự án Nhà chung cư sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

*Về trang thiết bị:

    – Lắp đặt mới 100% điều hòa tại các phòng học trong Trường;

    – Đảm bảo 100% các phòng học máy chiếu ổn định.

  • Chi bộ đã chỉ đạo Phòng Quản trị phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN, BQLDA thực hiện tiếp nhận một số dự án như sau:

+ Tiếp nhận gói đầu tư: “Cung cấp lắp đặt thiết bị điện tử của phòng học thông minh” và gói: “Cung cấp lắp đặt thiết bị khác của phòng học thông minh” thuộc dự án: “Phát triển phòng học thông minh Đại học Quốc gia Hà Nội” gồm 5 phòng học thông minh được lắp đặt tại tầng 3 giảng đường B2.

+ Tiếp nhận dự án: “Tăng cường trang thiết bị phục vụ đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội”  bao gồm hệ thống máy chủ, phần mềm tổ chức thi và 402 máy tính xách tay, … đảm bảo phục vụ tốt các kỳ thi đánh giá năng lực của Nhà trường.

+ Tiếp nhận gói đầu tư: “Đầu tư mua sắm trang thiết bị và phần mềm cho phòng sản xuất học liệu” thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống trực tuyến về bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ của ĐHQGHN theo kinh phí Đề án NNQG 2020 bổ sung năm 2016”, bao gồm: 01 phòng studio và 01 phòng học trực tuyến (204 C2) phục vụ việc xây dựng bài giảng và giảng dạy trực tuyến cho giảng viên.

+ Tiếp nhận dự án phát triển trường THPT Chuyên ngoại ngữ;

Ngoài ra, Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền hai đơn vị (PQT và TTPTNL) phối hợp với các đơn vị chức năng làm đầu mối ban hành nhiều văn bản về: Quản lý CSCV, Sử dụng trang thiết bị, Quy định phối hợp của các đơn vị trong quản lý và khai thác hệ thống cơ sở vật chất của Nhà trường.

b)Công tác khai thác CSVC, trang thiết bị:

Chị bộ chỉ đạo TTPTNL thực hiện tốt nhiệm vụ nhận giao khoán tại một số khu vực trong Trường như: Toà nhà ULIS-SUNWAH, Khu Liên hợp Thể thao và khu vực căng tin tầng 7 Nhà A1, chủ động khai thác CSVC sau khi các khu vực này đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tóm lại: Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Phòng QT, TTPTNL đã đảm bảo tốt về CSVC phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH của Nhà trường; Thực hiện tốt việc khai thác CSVC, trang thiết bị hiện có.

c)Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy:

Chi bộ đã chỉ đạo phòng QT thường xuyên, sát sao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. An ninh trong Trường được đảm bảo, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tuyên truyền chống đối Nhà nước, không để các hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội vào trong khuôn viên Trường, không để xảy ra các vụ lộn xộn gây mất trật tự trị an.

Đơn vị đã chủ động phối hợp với các Phòng/Khoa/Trung tâm và lực lượng công an các cấp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho các đoàn đại biểu  đến thăm Trường và Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các ngày Lễ, Tết và các kỳ thi, thi tuyển sinh….Đảm bảo tốt công tác PCCC trong khu vực Nhà trường.

d)Công tác xây dựng Đảng:

Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đưa chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo tháng. Nội dung các các cuộc sinh hoạt được thảo luận kỹ, đảng viên phát huy tinh thần phê và tự phê bình trong mọi mặt công tác; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của chi bộ; động viên, khuyến khích các đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt hai chiều và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ đã có các Nghị quyết lãnh đạo cụ thể từng nhiệm vụ của đơn vị, đảng viên luôn luôn tự giác rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, xây dựng tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

–  Công tác phát triển Đảng viên: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 02 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa Đảng với chính quyền.

–  Chi bộ đã tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định những điều đảng viên không được làm. Chi bộ đã làm tốt công tác phân tích chất lượng Đảng viên, qua phân loại có 100% đảng viên đủ tư cách. Kết quả phân loại: Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

e)Lãnh đạo công đoàn:

  – Chi bộ đã giới thiệu đảng viên có uy tín và trách nhiệm phụ trách công tác công đoàn. Chi bộ cùng với chính quyền tạo điều kiện để công đoàn tham gia các hoạt động về chuyên môn và các phong trào do BCH CĐ Trường phát động. Đồng thời tạo điều kiện để Công đoàn viên được tham gia các việc làm thêm ngoài giờ có thu nhập chính đáng, như trực tại các trung tâm buổi tối, trông giữ xe đạp, xe máy trong Trường. Tổ chức cho Công đoàn viên đi tham quan nghỉ mát vào dịp hè, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của cấp trên.

– Công đoàn đã thực hiện rất tốt công việc chăm lo sức khỏe cho CB, chủ động thăm hỏi ốm đau, động viên kịp thời đối với cán bộ, nhân viên, tứ thân phụ mẫu,…