Khen thưởng 3 chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khen thưởng 3 chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2020

Ngày 22/12/2020 đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm đánh giá, xếp loại, kiểm điểm đối với tập thể và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020.

Tham dự hội nghị, về phía đoàn công tác của Đảng ủy ĐHQGHN có đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. Về phía Trường ĐHNN có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường. 

Mở đầu hội nghị là phần khen thưởng cho 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2020, bao gồm: Chi bộ P.TCCB-KHTC-TT&PC (7 đảng viên), Chi bộ P.HCTH-HT&PT (5 đảng viên), Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc (5 đảng viên).

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tuấn Minh đã trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy, tập thể Ban Giám hiệu năm 2020. Báo cáo nhấn mạnh đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

Sau đó, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm cá nhân, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác ĐHQGHN, biểu quyết xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020.

Khép lại hội nghị, đồng chí Đỗ Tuấn Minh đã gửi lời cảm ơn đoàn công tác ĐHQGHN và sự chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQGHN. Kết thúc năm 2020 với nhiều thành tựu, Đảng bộ trường quyết tâm nỗ lực và phấn đấu hơn nữa để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2021, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ ĐHQGHN.

ULIS Media