Một số hoạt động nổi bật của công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong 5 năm (2015-2020) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số hoạt động nổi bật của công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong 5 năm (2015-2020)

PHẦN 1: CÔNG TÁC ĐẢNG

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã quan tâm và chỉ đạo tốt việc tăng cường công tác chính trị nội bộ, bảo vệ và phát huy nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng chính sách đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao của Đảng viên, cán bộ và HSSV trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Lãnh đạo công tác đổi mới sinh hoạt chi bộ

Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành văn bản hướng dẫn sinh hoạt chi bộ,
đổi mới nội dung, tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu và phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ. Đảng ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ mẫu.

3. Công tác phát triển Đảng viên

Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phát triển đảng ở Trường Đại học Ngoại ngữ và tổ chức Hội nghị Bí thư các chi bộ để cụ thể hóa kế hoạch phát triển Đảng viên ở các chi bộ.

Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ luôn tích cực chủ động trong công tác phát triển đảng. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tích cực phát hiện nhân tố để bồi dưỡng, tạo điều kiện phấn đấu trở thành Đảng viên.

4. Công tác đánh giá, phân loại Đảng viên và chi bộ

Đảng ủy thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khoá XI), chỉ đạo triển khai kiểm điểm ở cấp ủy, các chi bộ và từng đảng viên với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu ý kiến đóng góp một cách cầu thị và đạt kết quả tốt.

PHẦN 2: CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG

Đảng uỷ chú trọng cải tiến công tác lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong mọi hoạt động. Củng cố bộ máy tổ chức các đoàn thể, xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức quần chúng. Tổ chức Công đoàn, Hội Cựu giáo chức, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên của Trường là các tổ chức quần chúng vững vàng về chính trị, lớn mạnh về đội ngũ.

1. CÔNG ĐOÀN

Trong giai đoạn 2015-2020, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, Công đoàn và các hoạt động công đoàn Trường hướng đến mục tiêu, nhiệm vụ chung của Công đoàn Trường là: “Đoàn kết nhất trí, tích cực tham gia thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện của Đảng bộ và Nhà trường, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng và nâng cao tính chuyên nghiệp trên từng vị trí công tác và trong tất cả các hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh ”.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN

Các hoạt động này đã và đang tạo ra được không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ viên chức, tạo dựng khối đoàn kết và quan hệ thân thiện giữa các đơn vị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ ngày càng được nâng cao.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGHĨA TỪ THIỆN

Công đoàn đã ủng hộ giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh sinh viên đang học tập tại trường có hoàn cảnh khó khăn số tiền 750.000.000đ.

4. ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

Chỉ đạo triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên Trường.

Tổ chức các tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội thi “Ánh sáng soi đường” do Trung ương Đoàn tổ chức, Hội thi “Con đường Ánh sáng” do Đoàn ĐHQGHN tổ chức. Hàng năm tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh” dưới hình thức online, hình thức Rung chuông vàng.

Tổ chức các chương trình đối thoại giữa Đảng ủy với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng và tập huấn cán bộ Đoàn – Hội hay các CLB nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề, triển khai kí cam kết đề án “Tiết kiệm – Vệ sinh môi trường – Tôn sư trọng đạo”

Chỉ đạo tổ chức các Chương trình hỗ trợ nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng và hỗ trợ việc làm, sáng tạo, khởi nghiệp 2cho đoàn viên thanh niên. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp”

5. HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Với số lượng chi hội lên đến 11 cùng với 499 hội viên, Hội Cựu giáo chức đã tham gia vào sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đóng góp ý kiến cho Nghị quyết 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo”, cho Đề án “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”. Tham gia toạ đàm “Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN – 25 năm đồng hành cùng xây dựng và phát triễn của ĐHQGHN”, tham gia báo cáo tham luận về “Thực trạng và kiến nghị giải pháp đổi mới giáo dục sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo” đã được gửi lên TW Hội CGC Việt Nam.

PHẦN 3: THÀNH TÍCH

1.Công đoàn

 • Công đoàn Nhà trường đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân.
 • Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen tặng 1 cờ thi đua, 6 bằng khen cho các tập thể và 21 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của Công đoàn.

2. Công tác Đảng

15 đảng viên được tặng Giấy khen của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội vì đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

 • 3. Hội Cựu giáo chức
  Năm 2016: Hội CGC vững mạnh xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch Hội CGC Việt Nam.
 • Năm 2017: Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.
 • Năm 2019: Hội Cựu giáo chức Trường được BCH Trung ương Hội CGC Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.

3. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

 • Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc năm học 2018-2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn dành cho đơn vị đã có có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.
 • Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 2015 -2019.
 • Năm 2017, được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ dành cho Đơn vị có đóng góp trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011-2012 đến 2015- 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.