Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 19/12/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

2016-12-19_19-38-10Tới dự có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Xuân Long – Phó Hiệu trưởng, TS. Phạm Văn Ngọc – Phó Hiệu trưởng, thầy Nguyễn Công Nhàn – Chủ tịch Hội cựu giáo chức cùng toàn thể cựu quân nhân, TNXP đang công tác và đã nghỉ hưu trong năm 2016, các đồng chí dân quân tự vệ và khách mời.

Với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHNN-ĐHQGHN không chỉ tự hào đạt được nhiều thành tích quan trọng, nổi bật trong giáo dục đào tạo mà còn có những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhà trường tự hào trong suốt nhiều năm qua đã thực hiện tốt, đóng góp vào công tác quân sự, quốc phòng địa phương, được cấp trên biểu dương và khen thưởng.

2016-12-19_19-38-45

Đồng chí Trịnh Đức Thái giới thiệu đại biểu tham dự

Trong lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Đình Lượng – phó Ban chỉ huy quân sự trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016. Theo đó, năm 2016 là năm Nhà trường có nhiều hoạt động nổi bật, ANCT-TTATXH trên địa bàn ổn định là điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng tại Nhà trường. Mặc dù còn gặp những khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự hỗ trợ của Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy, Ban chỉ huy quân sự Trường đã thực hiện được rất nhiều hoạt động hiệu quả.

– Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

– Về Công tác Quân sự: Tiếp nhận và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch các văn bản của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng và GDQPAN; kịp thời có các văn bản chỉ đạo cho các bộ phận liên quan tổ chức và thực hiện như: triển khai xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tập huấn, huấn luyện cho lực lượng Tự vệ của Nhà trường theo kế hoạch; Triển khai ứng trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày diễn ra Hội nghị Quốc tế, trong các ngày Lễ, Tết; Hoàn thành công tác điều tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và rà soát nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ theo đúng kế hoạch.

Lực lượng Tự vệ trường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và lực lượng khác trên địa bàn trong việc đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ.

Có phương án bảo vệ đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định cần thiết về PCCC, PCBL&TKCN kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

– Về Công tác xây dựng đội ngũ và huấn luyện Tự vệ: Kiện toàn biên chế lực lượng Tự vệ theo yêu cầu của Bộ tư lệnh Thủ đô HN và Ban CHQS quận Cầu Giấy, báo cáo đúng thời gian quy định. Trong năm 2016, Nhà trường có 3 CB có quyết định bổ sung vào BCHQS Trường là:

1. Đ/c Đỗ Tuấn Minh, HT, BTĐU, Chỉ huy trưởng
2. Đ/c Nguyễn Xuân Long, PHT, TVĐU, Chính trị viên
3. Đ/c Ngô Tuấn Anh, Nhân viên phòng QT, Tiểu đội trưởng

Tham gia Lễ ra quân HLTV 2016 đúng, đủ thành phần, tham gia Hội thao quốc phòng do BCHQS quận Cầu Giấy tổ chức. Kết quả môn bắn súng cá nhân đạt giả 3 khối Học viện, Nhà trường và được tặng thưởng Giấy khen của UBND quận Cầu Giấy.

Bên cạnh việc tham gia Hội thao, Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ tham gia tập huấn nghiệp vụ về PCCC và các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, phục vụ thiết thực cho các hoạt động của Nhà trường.

2016-12-19_19-38-53– Về Công tác giáo dục Quốc phòng an ninh: Thực hiện theo chỉ đạo của ĐHQGHN về công tác bồi dưỡng GDQPAN cho khối CB, GV các đối tượng 1; 2; 3; 4; 5; Khối HS THPTCNN (1507/1507 = đạt 100%); Khối SV (870/900 = đạt 96,6%).

– Về Công tác quản lý lực lượng dự bị động viên và nguồn nhập ngũ: Thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định việc rà soát, điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị: Lực lượng dự bị động viên, cán bộ trong độ tuổi DQTV, nam thiên niên trong độ tuổi nhập ngũ, nữ có chuyên môn kỹ thuật và phương tiện kỹ thuật cần cho quân đội.

– Về Công tác Đảng, công tác chính trị: Tổ chức quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tự lệnh Thủ đô HN và các văn bản của Nhà trường, đặc biệt công tác trọng tâm kiểm tra nhận thức về công tác bồi dưỡng GDQPAN; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách khác (như hưởng ứng và tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”…)

– Về Công tác bảo đảm Tài chính-kỹ thuật: Chủ động mua sắm đủ quân tư trang cho cán bộ chiến sỹ tự vệ theo yêu cầu của cấp trên nhằm đảm bảo cho công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ chi trả phụ cấp cho cán bộ Ban CHQS, cho lực lượng Tự vệ theo quy định của Nhà nước.

Đánh giá chung, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, BGH Trường ĐHNN – ĐHQGHN và Đảng ủy, Ban CHQS quận Cầu Giấy, Ban chỉ huy quân sự Trường đã triển khai có đầy đủ các Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ QPQS ĐP năm 2016; Tham gia các buổi ra quân Huấn luyện, Hội thao và tổ chức tham gia hội thao cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ năm 2016 đúng, đủ thành phần quy định; Đoạt giải ba môn bắn súng trong khối tự vệ Học viện, Nhà trường.

2016-12-19_19-39-02

Đồng chí Phạm Đình Lượng trình bày Báo cáo tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016

Đồng thời, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 cũng đã được nhắc đến, bao gồm:

– Giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ; góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh.
– Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định. Thường xuyên phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn và các lực lượng khác giữ vững ANCT-TTATXH.
– Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
– Nâng cao chất lượng huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát thực tế”. Tham gia Hội thao do cấp trên tổ chức. Xây dựng lực lượng Tự vệ đúng quy định của Luật Dân quân Tự vệ.
– Phối hợp chặt chẽ với cơ quan ĐHQGHN, Ban CHQS quận tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trong đơn vị theo quy định.
– Bảo đảm đủ cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của công tác QPQSĐP năm 2017.

2016-12-19_19-39-11

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh phát biểu chúc mừng

Phát biểu trong lễ kỷ niệm, TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ huy quân sự Trường khẳng định qua các năm, Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị trong lực lượng vũ trang như Nhà máy Z157, Trường Sĩ quan lục quân 1, Học viện KTQS, Trung tâm thể thao Viettel, BCHQS quận Cầu Giấy… Đây là một điều hết sức đáng tự hào. Đồng thời, Hiệu trưởng cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí tham dự, mong các đồng chí luôn giữ cho tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm của QĐNDVN được truyền lại từ bao thế hệ của những quân nhân trở về từ quân ngũ thể hiện qua các hành động cụ thể, giúp ích cho Nhà trường và cho xã hội.

Sau đó, Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 đã khép lại bằng màn trao quà cho các cựu quân nhân và phần liên hoan thân mật.

2016-12-19_19-39-21

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tặng hoa cho đại diện hội cựu quân nhân – đồng chí Nguyễn Quý Mão

2016-12-19_19-39-30Tặng quà cho 32 đồng chí cựu quân nhân

Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media