Trường Đại học Ngoại ngữ thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo

Ngày 7/2/2022, tại chương trình gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã công bố thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo trực thuộc Trường. Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Hiệu trưởng trao quyết định thành lập và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc cho ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trước đó, ngày 21/1/2022, Hiệu trưởng đã ký Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (ULIS INNOVATION CENTER – UI) kế thừa và phát huy những hoạt động, thành tích của Đề án FIRE nhằm thúc đẩy hoạt động Đổi mới Sáng tạo, Nghiên cứu Khoa học, Khởi nghiệp của học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ theo hướng phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo, nâng cao khả năng tự học, trải nghiệm và khám phá, năng lực nghiên cứu cho học sinh, sinh viên góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm có tính ứng dụng cho xã hội.

Trong thời gian tới Trung tâm rất mong tiếp tục là người bạn đồng hành của HSSV trong các hoạt động và cùng nhau phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần ULISer.

—————————————

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Facebook: fb.com/ulisfire

Email: fireproject.ulis@gmail.com