Trường Đại học Ngoại ngữ họp giao ban công tác tháng 5/2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ họp giao ban công tác tháng 5/2021

Ngày 12/5/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 5/2021 do Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì.

Cùng dự với Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng; Trưởng các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường.

Mờ đầu cuộc họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Thúy Lan giữ chức Trưởng phòng Đào tạo. 

Tại cuộc họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tháng 5 và quý II/2021.

Thông qua báo cáo của đại diện lãnh đạo các đơn vị và các Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã rà soát hoạt động của các đơn vị trong tháng vừa qua như: Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia UNC2021: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”, triển khai các hoạt động truyền thông và tuyển sinh các bậc học, tổ chức Ngày hội kết nối ULIS 2021 cho sinh viên tại Hòa Lạc,…

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo cho các đơn vị trong triển khai công tác tháng 5 về các hoạt động như: Tổ chức đào tạo trực tuyến và thi hết học kỳ ở các bậc học, tiếp tục tích cực triển khai tuyển sinh các bậc học, triển khai chương trình đại sứ văn hóa đọc cho học sinh sinh viên,…

(Kết luận cuộc họp sẽ gửi lại các đại biểu trong thời gian sớm nhất.)

ULIS Media