bổ nhiệm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: bổ nhiệm

Hội nghị giao ban công tác Quý III/2022

Ngày 14/09/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III/2022. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn,

Hội nghị giao ban công tác Quý II/2022

Ngày 15/06/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2022. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn,