bổ nhiệm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: bổ nhiệm

Hội nghị giao ban công tác Quý III/2021

Ngày 15/9/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III/2021. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu trưởng có Chủ tịch Công đoàn, Bí

Hội nghị giao ban công tác Quý III/2020

Ngày 9/9/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III/2020. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng, Chủ