Những điều cần biết về ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Những điều cần biết về ULIS

Tại sao chọn ULIS?

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (Tên tiếng Anh: University of Languages and International Studies) là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á. Hệ thống cơ sở vật chất khang

Sinh viên ULIS có thể tham gia những hoạt động gì?

Vào Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, bạn có nhiều cơ hội để tham gia rất nhiều những chương trình, hoạt động gắn liền với thực tế. Chuỗi hoạt đồng chào đón tân sinh viên: ULIS TOUR – chương trình giúp các bạn tân

Tại sao nên học sau đại học tại ULIS?

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là một địa chỉ uy tín dành cho các bạn muốn học chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành ngoại ngữ bậc sau đại học. Thông tin về tuyển

Sổ tay sinh viên ULIS năm 2019

Cuốn sổ tay tổng hợp tất cả những điều sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN cần biết như về: lịch sử thành lập, cơ cấu tổ chức, chương trình đào tạo, bản đồ, đăng ký môn học, chính sách học bổng, hỗ