[Inforgraphic] Thông tin chương trình đào tạo tại ULIS tuyển sinh năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội