TUẦN 41, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 41, NĂM HỌC 2020-2021

THỨ HAI, 05/4/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

9:30, tại ĐHQGHN 

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN. 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng họp nhóm xây dựng Đề án Quảng Ninh. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng NhungĐỗ Mỹ Hạnh (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA). 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

PHT. Lâm Quang Đông họp nhóm xây dựng Khung năng lực Biên phiên dịch”. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Đinh Hồng Vân (K.Pháp), Lê Hoài Ân (K.Đức), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Lê Hùng Tiến (TT.NCGDNN, NN&QTH) và 11 thành viên nhóm chuyên trách. 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tuyển nhân viên lễ tân Phòng Hành chính  Tổng hợp. 

Thành phần tham dự: thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 557/QĐ-ĐHNN ngày 31/3/2021 của Hiệu trưởng. 

15:30 – 16:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL). 

17:00, tại Trụ sở BIDV 

PHT. Nguyễn Xuân Long tham gia đoàn công tác ĐHQGHN làm việc với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 

20:30 – 22:00, tại Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp chuẩn bị Hội thảo Quốc gia UNC2021. 

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.KHCN; các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT). 

THỨ BA, 06/4/2021 

 

8:30 – 10:00, tại P.301, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ kết nạp Đảng viên và họp Chi bộ phòng Quản trị. 

Thành phần tham dự: Đảng viên Chi bộ phòng Quản trị. 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai các hoạt động của mạng lưới ULIS ALUMNI. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN). 

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021. 

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo quyết định số 363/QĐ-ĐHNN ngày 03/2/2021 của Hiệu trưởng. 

15:30 – 17:00, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác truyền thông TSĐH chính quy năm 2021. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL). 

20:30 – 22:00, tại Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Ban Truyền thông tuyển sinh ĐHCQ. 

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo quyết định số 300/QĐ-ĐHNN ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng. 

THỨ TƯ, 07/4/2021 

 

8:30  11:30, tại HT Vũ Đình Liên 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự cuộc thi “Tìm hiểu về văn hoá các nước ASEAN tại ULIS”. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: giảng viên Bộ môn Đông Nam Á, sinh viên tham gia học phần Văn hoá ASEAN, các giảng viên, sinh viên quan tâm và khách mời. 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc năm 2021”. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (trường THCS NN). 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng họp Ban chỉ đạo thực tập Nhật Bản. 

Thành phần tham d: các ông/: Vũ Văn Hải, Phạm Thị Thu HiềnTrần Thúy Ngân, (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Đào Thị Nga My, Trần Thị Minh Phương, Thân Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Hoài Tâm, Đỗ Bích Ngọc (K.NN&VH Nhật Bản). 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban chủ nhiệm K.NN&VH Pháp về Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đinh Hồng Vân, Đàm Minh Thủy, Đặng Thị Thanh Thúy (K.NN&VH Pháp). 

14:30  15:30, tại P.103, A3 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp xét hồ sơ thí sinh đăng kí tuyển thẳng chương trình đào tạo thạc sĩ (đợt 1/2021). 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn, Trịnh Hồng Nam, Tạ Thị Bích Đào (K.SĐH), Vũ Hải Hà (K.SPTA), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VHCNNTA), Phạm Minh Tiến (K.NN&VHTQ). 

THỨ NĂM, 08/4/2021 

 

8:00, tại P.208, A1 

Hiệu trưởng tiếp công dân. 

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TT&PC). 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ ký thỏa thuận hợp tác MOU với Trung tâm V-TalentVTVCab. 

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT-TT&HL (bộ phận truyền thông), Phòng CTCTHSSV, Ban Truyền thông TSĐH 2021. 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban phúc lợi Trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo quyết định số 409/QĐ-ĐHNN ngày 25/01/2018 của Hiệu trưởng. 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng họp xây dựng Kế hoạch chi tiết bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên. 

Thành phần tham dự: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Vũ Hải Hà (K.SPTA), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.CNNTA), Ngô Thị Minh Thu (K.NN&VH Nga), Đinh Hồng Vân (K. NN&VH Pháp), Phạm Minh Tiến (K. NN&VH Trung Quốc), Lê Hoài Ân (K. NN&VH Đức), Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật), Trần Thị Hường (K. NN&VH Hàn), Lê Thị Khuyên (BM NN&VH Ả-rập). 

16:00 – 17:30, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu tiếp và làm việc với lãnh đạo Cục Đào tạo Bộ Công an. 

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.HTPT, Khoa SĐH, K.ĐT&BDNN, TT.Khảo thí, ĐTN-HSV, TT.CNTT-TT&HL và khách mời. 

18:00 – 20:00, tại Homies, B2, B3, C3, A2 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi tổng kết khóa đào tạo “Công dân tích cực và khát vọng khởi nghiệp cùng doanh nghiệp xã hội” dành cho sinh viên. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: đại diện lãnh đạo P.ĐT, giảng viên giảng dạy và sinh viên đăng ký khóa học. 

THỨ SÁU, 09/4/2021 

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự tọa đàm Xây dựng Quy định đào tạo tài năng, chất lượng cao ở ĐHQGHN. 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về công tác xây dựng Dự án nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy và NCKH. 

Thành phần tham dự: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT). 

14:00 – 15:30, tại P.509, A1 

PHT. Lâm Quang Đông dự tập huấn hướng dẫn dịch và phương pháp giảng dạy môn dịch thông qua việc sử dụng phần mềm ứng dụng Zoom. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: giảng viên dạy môn dịch, giảng viên dạy năm nhất của các khoa đào tạo và cán bộ, giảng viên quan tâm. 

17:30 – 19:00, tại HT Vũ Đình Liên 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ trao chứng nhận cho sinh viêncán bộ và giảng viên đã tích cực tham gia hoạt động “The happiness porfolio challenge -Thử thách hạnh phúc”. 

Thành phần tham dự: các giảng viên, cán bộ và sinh viên tham gia hoạt động “The happiness porfolio challenge – Thử thách hạnh phúc”, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên.