20202021.tuan41 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan41

[UNC2021] Nhà tài trợ Bạc: ClassIn

ClassIn là nền tảng công nghệ cung cấp giải pháp lớp học trực tuyến dẫn đầu trong mảng giáo dục trên toàn thế giới. ClassIn đem đến trải nghiệm học tập trực tuyến kết hợp truyền thống mang tính tương tác cao. ClassIn là Nhà