[Video] Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh chia sẻ trong livestream Tư vấn tuyển sinh đại học của ĐHQGHN năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội