Tổ chức workshop “OERs for teaching and learning: Tools and strategies for teachers of English as a second language” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức workshop “OERs for teaching and learning: Tools and strategies for teachers of English as a second language”

Ngày 29, 30/9/2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữĐại học Quốc giaNội, D án DOOR cộng đồng chuyên môn CoP 3T đã tổ chức thành công workshop với chủ đề “OERs for teaching and learning: Tools and strategies for teachers of English as a second language”. Đây hoạt động trong khuôn khổ Dự ánKhai thác nguồn học liệu mở của Mạng lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến (OPEN) trong giảng dạy tiếng Anh đào tạo giáo viên ngoại ngữđược Văn phòng tiếng Anh khu vựcĐại sứ quán Hoa Kỳ tạiNội (RELO Vietnam) tài trợ, gọi tắt Dự án DOOR. 

Diễn giả chính của workshop TS. Marshall G.Jones, đại diện trường Đại học Winthrop, Hoa Kỳ. 

Nội dung bài trình bày của TS được chia thành hai phần chính: Học liệu mở trong giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai Thiết kế học liệu mở. Sau mỗi phần trình bày phần thực hành xây dựng kế hoạch sử dụng học liệu mở trong bối cảnh cụ thể các hoạt động thiết kế học liệu mở phù hợp với bối cảnh đó. 

Workshop kết thúc với hoạt động trao giấy chứng nhận tham gia cho chuyên gia, học viên của dự án DOOR, thành viên COP 3T các nhân trong ngoài Trường đã tham gia workshop.