Thông báo tổ chức 2 khóa tập huấn Nhà giáo dục sáng tạo khởi nghiệp dành cho giảng viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tổ chức 2 khóa tập huấn Nhà giáo dục sáng tạo khởi nghiệp dành cho giảng viên ULIS

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức 02 khóa tập huấn Nhà giáo dục sáng tạo khởi nghiệp

dành cho giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Nằm trong chuỗi các hoạt động của “Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy các bậc học tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN giai đoạn 2019 – 2025”, Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN phối hợp với nhóm chuyên gia về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp IDEAL tổ chức 02 khóa tập huấn Nhà giáo dục sáng tạo khởi nghiệp. Thông tin về khóa tập huấn cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu khóa học:

– Thay đổi tư duy theo hướng sẵn sàng đón nhận thử thách như một cơ hội, chấp nhận sự đa dạng và khác biệt;

– Có khả năng truyền cảm hứng và tư vấn khởi nghiệp cho sinh viên;

– Làm việc đội nhóm và hướng dẫn sinh viên làm việc đội nhóm một cách hiệu quả;

– Giải quyết các vấn đề trong giáo dục và trong mọi lĩnh vực khác theo trình tự khoa học của tư duy thiết kế;

– Có khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bản thân và tư vấn quyền  sở hữu trí tuệ cho sinh viên;  

  1. Đối tượng tham gia: Giảng viên trong Trường.
  2. Số lượng người học: 40 giảng viên/ khóa học
  3. Thời lượng: 07 buổi/ khóa.

          Khóa 1: Ngày 13,14 tháng 12/2019 và 04,05 tháng 01/2020

          Khóa 2: Ngày 01,02 tháng 04/2020 và 15, 16 tháng 04/2020

Lịch trình chi tiết đính kèm thông báo này

  1. Cách thức đăng kí

Giảng viên điền thông tin đăng ký tại địa chỉ: bit.ly/ngdstkn trước 12h00 ngày 08/12/2019.

Kính đề nghị các thầy cô Trưởng đơn vị thông báo cho toàn thể giảng viên trong đơn vị được biết và đăng kí tham dự. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ Ban tổ chức qua SĐT: (024) 37548137, Email: viethoann47@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.