Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp nhận sách tặng từ Dự án READ JAPAN PROJECT – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp nhận sách tặng từ Dự án READ JAPAN PROJECT

Ngày 28/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp nhận 163 cuốn sách do READ JAPAN PROJECT (Dự án tặng sách nhằm tăng cường hiểu biết về Nhật Bản do Quỹ Nippon tài trợ, do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội khoa học Nhật Bản phối hợp tổ chức) trao tặng. 

Các cuốn sách sử dụng tiếng Anh, thuộc nhiều thể loại khác nhau như lịch sử, văn hóa, ngoại giao, chính trị,.., nhằm giới thiệu về con người và đất nước Nhật Bản. Những sách này được thư viện tiếp nhận sẽ đưa vào quản lý và sử dụng phục vụ bạn đọc Nhà trường. Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Bộ phận Học liệu (C3 Khoa Pháp).

Dự án READ JAPAN PROJECT triển khai được xem là cơ hội tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời khuyến khích những thanh niên trẻ có tinh thần phấn đấu ở Việt Nam làm việc.

Năm nay, số trường được trao tặng thông qua Dự án này ở Việt Nam là nhiều nhất so với các nước khác trên thế giới. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội là một trong số 9 trường Đại học tại Việt Nam được chọn trao tặng từ Dự án.

ULIS Media