Hội nghị rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ

Từ ngày 10 đến ngày 12/12/2021 đã diễn ra Hội nghị rà soát, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (chu kỳ 2021-2026).

Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Nguyễn Hòa; Chủ tịch Hội đồng HT&PT Nguyễn Lân Trung; toàn thể lãnh đạo, chuyên viên TT ĐBCL; 15 trưởng nhóm công tác chuyên trách 25 tiêu chuẩn thuộc Báo cáo Tự đánh giá.

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã phát biểu khai mạc hội nghị, tổng kết quá trình triển khai công tác Tự đánh giá và nhấn mạnh đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm, đồng thời đưa ra phương hướng làm việc nhằm hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá tiến tới đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Trong 3 ngày làm việc, dưới sự tư vấn của Ban Giám hiệu và TT ĐBCL, các trưởng nhóm công tác chuyên trách đã khẩn trương rà soát danh mục minh chứng và hoàn thiện cơ bản toàn bộ nội dung của 25 tiêu chuẩn thuộc Báo cáo Tự đánh giá.

Ngày 12/12/2021, Hội nghị khép lại. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã đánh giá cao sự nỗ lực của TT ĐBCL và toàn thể các trưởng nhóm công tác chuyên trách trong 1 năm qua đối với công tác viết báo cáo Tự đánh giá, và tin tưởng Trường ĐHNN sẽ đạt kết quả tốt trong đợt đánh giá ngoài sắp tới.