Tập huấn “Kỹ năng chuyển hóa cảm xúc” cho cán bộ Nhà trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tập huấn “Kỹ năng chuyển hóa cảm xúc” cho cán bộ Nhà trường

Ngày 28/11/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức chương trình tập huấn “Kỹ năng chuyển hóa cảm xúc” cho giáo viên chủ nhiệm, giảng viên và cán bộ Nhà trường.

Chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động Nhà Trường giao cho Trung tâm Tư vấn – Phát triển cá nhân nhằm giúp giảng viên thấu hiểu tầm quan trọng, cách thức tiến hành, ứng dụng kỹ năng chuyển hóa cảm xúc nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh viên trong quá trình giao tiếp, giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm.

 

Trong suốt gần 180 phút, chương trình đã được tập huấn và hướng dẫn các thầy cô các nội dung: Trải nghiệm kỹ năng chuyển hóa cảm xúc trong giao tiếp, trong hỗ trợ sinh viên;  Cách thức tiến hành, áp dụng kỹ năng chuyển hóa cảm xúc trong quá trình xây dựng mối quan hệ và tương tác hiệu quả với sinh viên; Vai trò của kỹ năng chuyển hóa cảm xúc trong quá trình tham vấn cho sinh viên. Diễn giả đặc biệt của buổi tập huấn là PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu.

Chương trình đã thu hút được 51 thầy cô từ các đơn vị tham gia.

UCP