Thông báo về việc tạm hoãn kì kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tạm hoãn kì kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

Căn cứ những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở nước ta trong thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch, trường THCS Ngoại ngữ thuộc trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo tạm hoãn tổ chức kì kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 năm học 2021- 2022, cụ thể như sau:

  1. Tạm hoãn tổ chức kì kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 theo lịch đã công bố ngày 29/5/2021;
  2. Lịch kiểm tra mới sẽ được cập nhật căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19 và quyết định cho phép học sinh được trở lại trường học của các cấp có thẩm quyền;
  3. Nhà trường sẽ nhắn tin thông báo về lịch kiểm tra đã được cập nhật đến số điện thoại đã đăng kí trong Hồ sơ dự tuyển của thí sinh và thông báo trên website của trường Đại học Ngoại ngữ (http://ulis.vnu.edu.vn), website của trường THCS Ngoại ngữ (http://ums.vnu.edu.vn) .

Thông tin liên hệ: Văn phòng trường THCS Ngoại ngữ (Phòng 107 nhà A2, trường ĐH Ngoại ngữ, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại liên hệ: 0988-464-286.

Xem toàn văn thông báo tại FILE_20210524_090509_CamScanner 05-24-2021 09.03