THCS Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: THCS Ngoại ngữ

“Sách ơi, Mình làm bạn nhé!”

Ngày 29/3/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sách ơi, Mình làm bạn nhé!” dành cho học sinh THCS Ngoại ngữ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm