THCS Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: THCS Ngoại ngữ

“Học UMS đi cho mới!”

Mình không phải là học sinh đỗ trong lượt gọi đầu tiên vào Trường THCS Ngoại ngữ, mình có điểm xếp vị trí thứ “một trăm bao nhiêu đó…”. Cơ hội đến với mình khi một số bạn trong 100 thí sinh có điểm cao