Đề thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 đợt 2 (26/5/2021) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 đợt 2 (26/5/2021)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Đề thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 đợt 2.

Ghi chú: Thí sinh sử dụng mật khẩu đã được cấp để mở đề thi.
 

HĐTSCNN