Đáp án kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 đợt 2 (26/5/2021) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đáp án kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 đợt 2 (26/5/2021)

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đáp án của đề thi kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 đợt 2.

Ghi chú: Thí sinh sử dụng mật khẩu đã được cấp để mở file. Đề thi xem tại>>>Link.
 

HĐTSCNN