unc.tintuc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: unc.tintuc

Tổ chức Ngày chính hội Hội thảo quốc gia năm 2023: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”

Ngày 24/4/2023 đã diễn ra Ngày chính hội của Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” năm 2023 (UNC2023). Đây là hoạt động khoa học thường niên của Trường Đại học Ngoại