unc.tintuc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: unc.tintuc

[UNC 2023] Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và hợp tác các bên liên quan”

Ngày 17/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Dự án SILKEN (Social Innovation Linkages for Knowledge Exchange Network) Vietnam tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và hợp tác các bên liên quan” trong khuôn khổ Hội thảo UNC2023. Hội thảo được tổ chức tại trụ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và đã thu hút hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Thông báo về Hội thảo Quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và Hợp tác các bên liên quan”

Ban tổ chức trân trọng kính mời các Thầy cô, các nhà nghiên cứu, các em sinh viên và các tổ chức ĐMSTKN trong Trường Đại học cùng doanh nghiệp, tổ chức xã hội bên ngoài tham dự Hội thảo Quốc tế “Đổi mới sáng

[UNC2023] Hội thảo Khoa học giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng tiếp cận năng lực trong bối cảnh hậu Covid-19

Ngày 26/11/2022, tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã phối hợp với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GIáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo Khoa học giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng tiếp cận năng lực trong bối cảnh hậu Covid-19. Đây là cơ hội để các nhà quản lý, thầy cô giáo lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, kiểm tra đánh giá và xây dựng các hoạt động môi trường môn tiếng Anh để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.