unc.tintuc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: unc.tintuc

Hội nghị tổng kết Hội thảo UNC2022

Ngày 9/5/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”.