Thông báo về Cổng ôn luyện và các kỳ thi thử VSTEP trực tuyến – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Cổng ôn luyện và các kỳ thi thử VSTEP trực tuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng VSTEP.3-5 (đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 đến 5) và VSTEP.2 (đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2) chính thức, Trường ĐHNN – ĐHQGHN trân trọng giới thiệu và khuyến khích thí sinh sử dụng Cổng ôn luyện và các kỳ thi thử trực tuyến của Trường tại địa chỉ https://vstepibt.vn/. Qua Cổng trực tuyến này, thí sinh có 2 lựa chọn sau:

1/ Ôn luyện theo 4 kỹ năng qua ngân hàng câu hỏi thi thiết kế theo chuẩn đề thi VSTEP chính thức

– Thí sinh có thể ôn luyện theo từng phần thi theo kỹ năng Nghe/Nói/Đọc/Viết hoặc tổ hợp các kỹ năng phù hợp với nhu cầu nâng cao năng lực tiếng Anh của mình.

– Thí sinh lập tài khoản ôn luyện bằng địa chỉ email và trả lệ phí theo lượt ôn luyện đề thi thực hành theo kỹ năng như sau:

– Kỹ năng Đọc: 25.000VNĐ/đề thực hành (Thí sinh nhận được kết quả ngay sau khi nộp bài)

– Kỹ năng Nghe: 25.000VNĐ/đề thực hành (Thí sinh nhận được kết quả ngay sau khi nộp bài)

– Kỹ năng Nói: 35.000VNĐ/đề thực hành (Thí sinh nhận được kết quả 5 ngày sau khi nộp bài)

– Kỹ năng Viết: 35.000VNĐ/đề thực hành (Thí sinh nhận được kết quả 5 ngày sau khi nộp bài)

Ưu đãi đặc biệt dành cho thí sinh đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội:

Thí sinh đăng ký dự thi VSTEP chính thức vào ngày 25/3/2017 được hưởng ưu đãi 20% nếu đăng ký trực tiếp tại tại Phòng 106 Nhà A4, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà nội (thí sinh có thể đăng ký cùng lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi ngày 25/3/2017). Cụ thể, thí sinh nộp phí 80.000VNĐ để nhận giá trị trong tài khoản ôn luyện là 100.000VNĐ. Thí sinh có thể sử dụng tài khoản ưu đãi này ngay sau khi đăng ký và kích hoạt tài khoản.

2/ Tham dự kỳ thi thử trực tuyến được thiết kế theo chuẩn kỳ thi VSTEP chính thức

– Bài thi trực tuyến được thiết kế theo chuẩn kỳ thi VSTEP chính thức bao gồm các câu hỏi thi và thời gian làm bài mô phỏng theo tiêu chuẩn của kỳ thi chính thức

– Thí sinh nhận được kết quả thi bao gồm bậc trình độ theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sau 5 ngày sau khi hoàn thành và nộp bài thi thử.

Ưu đãi đặc biệt dành cho thí sinh đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội:

Thí sinh đăng ký dự thi VSTEP chính thức vào ngày 25/3/2017 được hưởng ưu đãi 20% nếu đăng ký dự kỳ thi thử ngày 1/3/2017-18/3/2017 tại Phòng 106 Nhà A4, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà nội (thí sinh có thể đăng ký cùng lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi ngày 25/3/2017). Cụ thể, thí sinh nộp lệ phí dự thi 80.000VNĐ (mức lệ phí khi thí sinh đăng ký trực tuyến hoặc không cùng lúc đăng ký thi 25/3/2017 là 100.000VNĐ). Thí sinh có thể kích hoạt tài khoản ưu đãi này ngay sau khi đăng ký nhưng chỉ có thể sử dụng khi kỳ thi thử được mở chính thức vào ngày 1/3/2017.

Chú ý:

  • Thí sinh có thể sử dụng cùng 1 tài khoản đăng ký bằng địa chỉ email để ôn luyện và dự kỳ thi thử. Tuy nhiên, tại thời điểm kỳ thi thử được mở vào ngày 1/3/2017, tài khoản của thí sinh phải có giá trị không ít hơn 100.000VNĐ mới đủ điều kiện để dự kỳ thi thử.
  • Thí sinh sử dụng tài khoản ưu đãi theo các chính sách kể trên có 100.000VNĐ trong tài khoản của mình khi được kích hoạt, và có thể nạp thêm tiền vào tài khoản để sử dụng cả 2 dịch vụ ôn luyện và thi thử.